Eczane Devir
Garantörlüğü

Eczane Devir Garantörlüğü: Profesyonel Destek ve Çözümler

Eczane Devir Garantörlüğü: Sorunsuz Eczane Ruhsat Devir İşlemleri

Eczane ruhsat devri sürecinde, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini korumak ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ECZANE DEVİR GARANTÖRLÜĞÜ hizmetimiz devreye girer.

 

Bu hizmet kapsamında, devir veren ve devir alan eczacılarımızın ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan Eczane Ruhsat Devir Sözleşmesi hazırlanır. Bu sözleşme, taraflar arasında yapılan anlaşmaların ve taahhütlerin yazılı olarak belirlenmesini sağlar ve her iki tarafın haklarını korur.

 

Prof Farma olarak, ECZANE DEVİR GARANTÖRLÜĞÜ çerçevesinde, yedi emin olarak her iki tarafın yükümlülüklerine uyum sağlamasını ve eczane ruhsatının sorunsuz bir şekilde devrini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu süreçte, eczacılarımıza profesyonel danışmanlık hizmeti sunarak, ruhsat devir işlemlerinin yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Eczane Ruhsat Devir İşlemleri ve Hukuki Danışmanlık

Eczane ruhsat devri işlemleri, sadece anlaşmanın yazılı olarak belgelenmesiyle sınırlı değildir. Bu süreçte, yasal mevzuata uygun olarak işlemlerin tamamlanması ve gerekli izinlerin alınması da önemlidir. Prof Farma olarak, eczacılarımızın ruhsat devir işlemlerinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunları önceden tespit ederek, önlem almalarına yardımcı oluyoruz. Böylece, eczane ruhsat devir işlemleri sırasında oluşabilecek risklerin minimize edilmesini sağlıyoruz.

Profesyonel Destek ve Güvence

Eczane ruhsat devri sürecinde, doğru bilgiye ve profesyonel desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Prof Farma olarak, eczacılarımıza bu süreçte güvenilir bir rehberlik sağlıyoruz. Deneyimli ekibimiz, ruhsat devir işlemlerini titizlikle takip ederek, her iki tarafın haklarını korumaya ve sorunsuz bir devir işlemi gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Eczane ruhsat devir işlemlerinde güvenilir bir partner arıyorsanız, Prof Farma olarak yanınızdayız. Eczane Devir Garantörlüğü hizmetimizle, işletmenizin geleceğini güvence altına almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eczane Devir ve Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 27.07.2006 tarihli 038193 sayılı yazısıyla, eczane devir ve satışlarında önemli hususlara dikkat çekmektedir.

  1. Kanuni Yükümlülükler ve Ruhsat Düzenlemeleri: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczane Hakkında Kanunun 11. maddesine göre, bir eczaneyi devir veya satın alan kişinin, eczane açmak için gerekli kanuni şartları yerine getirmesi durumunda ruhsat alabileceği belirtilmektedir. Satışların, hükümet tabibinin huzurunda ve noterlikçe yapılması gerekmektedir.

  2. İlaçların Kayıtlarının İncelenmesi: Eczanelerin satış ve devri işlemlerinde, özellikle kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçların kayıtlarının incelenmesi önemlidir. Suistimalin önlenmesi amacıyla ilaçların sayımının yapılması gerekmekte ve bu işlemler, ilgili eczacıların hazır bulunduğu, İl Sağlık Müdürlükleri ve Bölge Eczacı Odası yetkililerinin huzurunda tutanak altına alınmalıdır.

  3. Noter Huzurunda İşlemler: Eczane satışına ilişkin işlemler, 6197 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca noter huzurunda ve İl Müdürlüğü yetkililerinin bulunması koşuluyla gerçekleştirilmelidir. Ancak, İl Müdürlükleri ve Bölge Eczacı Odası yetkilileri huzurunda sadece eczanede bulunan ilaçların satış ve devri işlemlerine izin verilmekte ve özel hukuk hükümleri çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Bu hususların dikkate alınması, eczane devir ve satış işlemlerinin yasalara uygun ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.