KVKK & Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

YASAL UYARI GENEL KULLANIM ESASLARI ÖNEMLİ! İŞBU ANLAŞMANIN TAMAMINI DİKKATLE OKUYUN!

İşbu anlaşma metninin kolayca anlaşılması bakımından belirtmek gerekir ki;

İşbu Sitedeki “kuruluş, şirket, biz, bizim ve onların” terimleri, bazen belirli ortakları veya ortaklar grubunu ifade etmek üzere kullanılan kısaltmalardır.

Aynı şekilde PROFFARMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (Proffarma)´nın, binlerce müşteri, tedarikçi, kamu kurum ve kuruluşu ve özel şirket ve kuruluşlar ve sair 3. şahıslar ile iş ilişkilerine sahip olması nedeniyle, “girişim, ortak girişim, ortaklık, müşterek girişim ve ortak” kelimeleri, müşterek faaliyetleri içeren iş ilişkilerini ifade etmek üzere kullanılmış olup, bu kelimeler kesin hukuki ilişkiyi belirtmemektedir.

PROFFARMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, iş bu web sitesini ve diğer ilgili veya bağlantı yapılan Proffarma sitelerini (Site) ve iş bu sitedeki veya iş bu site aracılığı ile bazı servisleri, ara yüzleri ve işlevsellikleri (Servisler), aşağıdaki kullanım şartlarına (Genel Şartlar) riayet etmeyi kabul etmeniz kaydıyla sağlamaktadır. İş bu siteyi veya servisleri kullanmanız Genel Şartları kabulünüz anlamına gelmektedir. Genel Şartlar bir kere kabul edildiğinde, Proffarma ile aranızda, Siteyi veya Servisleri kullanmanıza ilişkin hükümler ihtiva eden bağlayıcı bir anlaşma (Anlaşma) tesis edilmiş olacaktır. Mezkur Genel Şartlarla bağlı olmak istemiyorsanız, iş bu siteyi veya servisleri kullanmayınız.


Değişiklikler ve Özel Hüküm İlaveleri

Proffarma, ihbarda bulunmaksızın Genel Şartları her zaman revize edebilir. Güncel Genel Şartlardan haberiniz olduğundan emin olmak için, işbu Siteyi muntazaman ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır, zira bunlar sizi bağlayıcıdır. Bu değişikliklerden sonra, Siteyi veya Servisleri kullanmanız bu değişiklikleri kabulünüzü oluşturur. Sitede ziyaret ettiğiniz her sayfayı kontrol etmeniz salık verilir. Bazı bölümlerde, o yerin kullanımına veya etkileşiminize uygulanacak özel ilave şart ve koşullar bulunabilir. Bu şart ve koşullar da ihbarsız olarak her zaman değiştirilebilir. O bölümü kullanmanız, bu özel ilave şart ve koşulları kabulünüzü oluşturur.


Sitenin kullanılışı

Site Güvenliği Sitenin veya Servislerin güvenliğini ihlal etmeniz veya ihlale teşebbüs etmeniz yasaktır. Bu tür herhangi bir ihlal, sizin için cezai ve hukuki sorumluluk yaratabilir. İddia edilen bütün ihlaller soruşturulacak ve bir ihlalden şüphelenilirse, soruşturmalarda yasal merciler ile işbirliği yapılacaktır. Bu hallerde Proffarma’nın her türlü talep, takip, dava ve şikayet hakları mahfuzdur. Sitenin ve Servislerin güvenliğinin ihlali halleri, sınırlama olmaksızın, şunlardır:

“ Girmeye yetkiniz olmayan bir servere veya hesaba girmeniz veya girmeye teşebbüs etmeniz; “ Size veya sizin kullanımınıza yönelik olmayan verilere erişmeniz veya Servisleri elde etmek için herhangi bir davranışta bulunmanız; “ Herhangi bir sistemi, alt sistemi veya iletişim ağının iğfal edilebilirliğini denemeye, taramaya veya test etmeye teşebbüs etmeniz; “ Özel izin olmadan güvenlik veya doğrulama tedbirlerini kurcalamak, bozmak, değiştirmek veya karıştırmak veya kodunu kırmak; “ Bilgisayarın işlevselliğine veya Sitenin veya Servislerin çalışmasına zarar verme, imha etme, kesintiye uğratma veya imkansız kılma niyeti veya etkisi ile Virüs, Truva atı, kurt, zaman bombaları, iptal işareti veya diğer bilgisayar programlama rutin veya motorları içeren materyal göndermek; “ Herhangi bir sistem, veri veya bilgiyi karıştırmak, durdurmak veya kamulaştırmak; “ Herhangi bir kullanıcı, misafir veya iletişim ağı Servisine, herhangi bir bilgisayar sistemini aşırı yükleme, “flooding”, “e-posta bombardımanı” veya “çökertme” yolu da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla müdahele etmek.

“Spam” ve Benzeri Hareketler. Bir veya daha fazla e-mail gurubuna (tek bir e-mail adresi gibi bir araya getirilmiş iki veya daha fazla e-mail adresi olanlar) aynı veya benzer talep edilmemiş e-mail mesajları, yığınla ticari reklam veya zincir mektupları göndermeniz yasaktır.

İhlal Siteyi veya Servisleri, herhangi bir 3. kişinin telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer fikri haklarını ihlal etmek amacıyla kullanmanız yasaktır. Siteyi veya Servisleri, bir başkasının telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer fikri haklarını ihlal edecek şekilde kullandığınıza inandığımız takdirde, Siteye ve Servislere giriş hakkınızı sona erdirebiliriz. Mahkemece tarafımıza veya ihlal ettiğiniz herhangi fikri hakkın yasal sahibine tazminat ödemeye mahkum edilebilirsiniz.


Diğer Yasaklanmış Davranışlar

Siteyi veya Servisleri kullanırken:

“ Herhangi bir yasa dışı, zararlı, taciz edici, aşağılayıcı, tehdit edici, adi, cinsel olarak açık, iğrenç ve yahut şikayet/itiraz edilebilir herhangi bir materyali veya çocukları kullanan veya başka bir kişinin özel hayatına veya diğer haklarına müdahale eden herhangi bir materyali veya sadece Proffarma’nın uygun görmesi halinde Site ve Servislerde postalanmasını veya aktarılmasını istediği herhangi bir materyali postalamak, e-mail ile göndermek ve yahut aktarmak veya Siteyi veya Servisleri bu amaçla kullanmak;

“Sizden yazışma almak istemediğini belirtmiş olan bir alıcıya e-mail göndermeye devam etmek”;

“(1) yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal edecek veya (2) hukuki mesuliyet doğurabilecek bir davranışa girmek veya sürdürülmesini teşvik etmek”;

“Sitenin veya Servislerin amaçlanan işlevselliğine zarar verebilecek veya durdurabilecek davranışlara girişmek”;

“Herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etmek ve yahut kimliğinizi veya üyeliğinizi herhangi bir şekilde sahte beyan etmek veya yanlış ifade etmek veya herhangi bir e-mail veya başka bir postalamada TCP/IP paket başlık bilgisinin herhangi bir kısmını silmek veya değiştirmek”;

“Aldatıcı online pazarlama eyleminde bulunmak”;

“Yukarıda tarif edilen faaliyetlerde, birisine yardımcı olmak veya mezkûr faaliyetlerde bulunması için izin vermek.”


İçeriğiniz

Site ve Servislerin kullanımında, düşünce ve değerlendirmelerinizde iyi niyeti esas almalısınız. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün materyallerden siz sorumlusunuz. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün bilgilerin iyiniyetli, güvenilir, doğru olduğunu, yanlış anlaşılır olmadığını beyan ve kabul etmektesiniz. İster aleni olarak postalanmış ister özel olarak aktarılmış olsun bu bilgiler (kısıtlama olmaksızın veri, metin, program, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj ve başka diğer bütün materyaller dahil), sadece sizin mesuliyetinizdedir.


Site veya Servisler marifetiyle elde ettiğiniz herhangi bir bilginin kullanımından doğan tüm sorumluk size aittir.

Site ve Servislerin kullanımında, düşünce ve değerlendirmelerinizde iyi niyeti esas almalısınız. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün materyallerden siz sorumlusunuz. Site veya Servislere veya bunlar kanalıyla gönderdiğiniz veya aktardığınız bütün bilgilerin iyi niyetli, güvenilir, doğru olduğunu, yanlış anlaşılır olmadığını beyan ve kabul etmektesiniz. İster aleni olarak postalanmış ister özel olarak aktarılmış olsun bu bilgiler (kısıtlama olmaksızın veri, metin, program, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj ve başka diğer bütün materyaller dahil), sadece sizin mesuliyetinizdedir.


Kabul Edilmeyen Kullanımın Sonuçları

Bu anlaşmayı ihlal etmeniz ya da ihlale teşebbüs etmeniz halinde, bu konuda, site veya servislere girişinizi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın sınırlayabilmek ya da ertelemek yahut sizin tasarrufunuzda olan her şeyi silmek ya da reddetmek gibi tedbirler alma hakkımız saklı olup, bu hak sadece bize aittir. İş bu Anlaşmanın dolaylı veya kasıtlı olarak ihlal edilmesi veya sizin namınıza hareket eden üçüncü bir kişi tarafından kasıtlı olarak fiilen ihlal edilmesi, işbu Anlaşmanın sizin tarafınızdan ihlali olarak kabul edilecektir. Bunun dışında, eğer diğer bir şirketin servislerinin kullanılmasıyla site ve servislere zararlı etkilerde bulunulacağı makul surette bilinebiliyorsa, işbu anlaşmanın ihlaline neden olacak fiillerin işlenmesinin kolaylaştırılması amacıyla, diğer bir şirketin servislerinin kullanılması hali, anlaşmanın ihlali olarak kabul edilir.


Lisans Verilmemesi

Siteyi veya Servislerini kullanmanız size, halen Proffarma tarafından sahip olunan, kontrol edilen veya bundan sonra sahip olunacak hiçbir patent hakkının veya ticari gizlilik içeren hakların doğrudan veya dolaylı olarak, lisansını bahşetmez.


Bağlanma

Proffarma’dan önceden alınmış yazılı izin olmaksızın, iş bu siteye bağlanamazsınız, işbu siteyi başka bir siteye bağlayamaz veya işbu siteye bir başka siteden bağlantı veremezsiniz. Bu Sitenin içeriğinin bir kopyasını, ticari olmayan kendi kullanımınız için veya Proffarma ürünlerinden herhangi birisini satın almanızla bağlantılı olarak, bütün telif hakkı veya ticari marka bilgilerini dokunulmamış ve değiştirilmemiş olarak bırakmak kaydıyla indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Bu paragrafta özellikle belirtilmiş olanın dışında, bu Sitenin hiçbir kısmını hiçbir şekilde kopyalayamaz (ister kağıt üzerine yazdırarak, ister diske kaydederek, başka bir siteye koyarak, herhangi başka bir yolla indirerek), dağıtamaz (kopyaların dağıtılması dahil), yayınlayamaz, değiştiremez veya kurcalayamazsınız.


Ticari Marka ve Telif Hakkı Politikası

Proffarma’nın bütün markaları işbu Sitede görülmeyebilir. Üçüncü kişilerin markaları, bu kuruluşlara veya bunların ürün veya Servislerine atıfta bulunulurken bu Sitede gösterilebilir. Kullanıcı, Proffarma’nın işbu sitede yer alan telif haklı materyallerini, ancak ilgili sayfanın tamamı, ilişkili sayfa, dip notları, red şerhleri ve diğer bilgiler dahil tahrif edilmemiş ve eksiksiz halde iletebilir, dağıtabilir, ve/veya fotokopi yapabilir.


Gizlilik Politikası

Proffarma ile bağlı şirketleri, işbu Web sitesine ve Proffarma’nın bağlantı verilen diğer ilgili sitelerine (Site) olan ilginizden ötürü teşekkür eder. Gizliliğiniz önemli olup, Site ziyaretçilerinden topladığımız bilgiler ve bu bilgileri kullanmamız ile ilgili olarak uygulamalarımızı anlamanızı rica ederiz. Lütfen ziyaret ettiğiniz Sitenin her bölümünü veya sayfasını kontrol edin. Sitenin bazı bölümleri veya sayfaları o bölümü veya sayfayı kullanımınıza uygulanacak olan Gizlilik Politikasında değişiklikler içerebilir, örneğin bazı uygulamalar sizden bazı ilave bilgiler gerektirebilir.


Bilgi ve Kullanımı

Birisi işbu Siteyi ziyaret ettiğinde, web server´lerimiz otomatik olarak ziyaret süresince ziyaretçinin bilgisayarı ile haberleşme imkanı sağlayan bilgileri toplar. Siteyi ziyaret sayısı, ziyaretçinin sitenin hangi kısmını seçtiği, IP adresi (Internet Servis Sağlayıcınız tarafından sizin bilgisayarınıza tahsis edilen internet adresi), domain tipi, tarayıcı tipi (örneğin, Netscape veya Internet Explorer), günün tarihi ve saati gibi bilgileri de kaydederiz. Bu tür bilgileri Siteyi tasarımlamada ve yönetmede bize yardımcı olan istatistiki amaçlar için kullanırız. Bu tür bilgiler bireysel ziyaretçileri teşhis ve yerini tespit etmeye imkân veren Kişisel bilgileri açıklamaz.

Şahsi bilgiler, yani, isimler, adresler, e-mail adresleri ve telefon numaraları gibi belirli bir kişiyi teşhis edebilecek bilgiler gizlidir. Ancak, ziyaretiniz sırasında Siteyi kişiselleştirir, bir sipariş formu doldurur veya bize başkaca bir bilgi verirseniz, bize Kişisel Bilgilerinizi de verirsiniz. Bu Kişisel Bilgileri size ürün veya Servis vermek, istediğiniz ürün veya Servisleri size fatura etmek, sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve Servisleri pazarlamak veya başka amaçlarla sizinle haberleşmek için toplar ve kullanırız.


Bilgisayarınıza Gönderilen Bilgiler

İşbu Siteyi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, bilgisayarınıza bazı bilgiler depolayabiliriz (yaygın olarak “cookie” adıyla bilinen). Bu bilgiler, Siteyi kullanımınızı çabuklaştırmada yardımcı olur ve her ziyaret ettiğinizde ayrıntılarınızı tekrar girme ihtiyacınızın ortadan kalkmasını sağlar. Bu bilgileri, isterseniz bilgisayarınızda bloke edebilir veya silebilirsiniz (“Yardım” ekranınız veya kullanıcı kitapçığınız bunu nasıl yapacağınızı size söyler).


Hyper bağlantılar

Bu Sitede Proffarma’nın sahibi olmadığı, kontrol etmediği veya desteklemediği sitelere bağlantılar bulunmaktadır. Bunların gizlilik politikalarından ve uygulamalarından mesul olamayız ve bu sitelerin gizlilik politikaları hakkında hiçbir teminat veya garantide bulunmayız. Aynı şekilde, Web Sitemize bağlantı vermiş olan bağlandığınız herhangi bir sitenin politikaları ve uygulamalarından mesul tutulamayız. Diğer sitelerin gizlilik politikalarını kontrol etmenizi ve tereddüt veya sorularınız var ise, operatör ile temas kurmanızı tavsiye ederiz.


Hassas Bilgiler

Proffarma, Site ziyaretçilerinden, örneğin işe alma ile ilgili olarak, yasalarca gerekli görülmediği takdirde, herhangi bir hassas bilgi istememektedir. Hassas bilgiler, ırk veya etnik menşe, politik kanaat, dini veya diğer benzeri inançlar, ticari birlik üyeliği, fiziksel veya ruhsal sağlık, cinsel yaşantı veya sabıka kayıtları ve sair bilgilerdir. Bu tür hassas bilgiler vermemenizi öneririz. Bununla birlikte, bu tür bilgi verirseniz Proffarma bu verileri, işbu Gizlilik Politikasında tarif edildiği şekilde veya bu bilgilerin tarafınızdan açıklandığı şekliyle kullanır.


Opt Out / Değişiklik

İleride artık sizinle yazışma yapılmamasını temin maksadıyla, Proffarma Müşteri İlişkileri Servisi´nin aşağıda belirtilen adresine bir mektup veya e-mail göndermek suretiyle, Kişisel bilgilerinizin veri tabanımızdan çıkartılmasını talep edebilirsiniz. Mektubu veya e-mail göndererek daha önce toplamış olduğumuz Kişisel Bilgilerinizi tadil de edebilirsiniz.


Kullanım Kuralları, İhbarlar ve Düzeltmeler

Eğer Sitemizi ziyaret ederseniz, ziyaretinize ve gizliliğe ilişkin bütün anlaşmazlıklar, işbu Gizlilik Politikası ile, her türlü zarar sınırlamaları, anlaşmazlıkların hakem marifeti ile halli ve kanun hükümlerinin uygulanması dahil, işbu Genel Kullanım Şartlarına tabidir. Bu politikayı, ihbarda bulunmaksızın her an değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.


Proffarmanın Müşteri İlişkileri ile Temas

Gizlilik Politikası, işbu sitenin uygulamaları veya işbu site ile yaptığınız işler hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen, Proffarma Müşteri İlişkileri Servisi  Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. 765. Sokak No:2 Servet Plaza K:3 / D:4, Haliliye, Şanlıurfa ile temas kurunuz.


Garanti verilmemesi

İşbu Site ve Servisler, “Olduğu Gibi” ve herhangi bir garanti verilmeksizin tesis ve temin edilmektedir. İşbu Sitede bulunan işlemler veya Servisler kesintiye uğrayabilir, yanlışlar ve hatalar olabilir ve bunlar düzeltilmeyebilir veya işbu Sitenin veya Siteyi kullanılır yapan server virüslü olabilir veya başka zararlı bileşenler bulunabilir. Proffarma, işbu Sitenin veya Servislerin içeriklerinin kullanımında, bunların doğruluğu, gerçekliği, uygunluğu, yararlılığı, doğru zamanlı oluşu, güvenilirliği ve sair konularda herhangi bir garanti vermemektedir.


Sorumluluğun Sınırlanması

Proffarma, meydana gelme olasılığından haberdar edilse bile, işbu Sitenin, Servislerin veya işbu Site içeriğinin veya Sitenin, Servislerin veya Sitede tarif edilen ürünlerin performansından, kullanımından veya kullanılamaz oluşundan kaynaklanabilecek zararlardan, ne size ne de bir başka tarafa karşı hiçbir şekil ve surette mesul tutulamaz.

Sitenin veya Servislerin herhangi bir bölümünden memnun olmadığınız takdirde, Siteyi ve Servisleri kullanmaya devam etmemeniz menfaatiniz icabıdır.


Kullanıcı Materyallerinin Gizliliğinin Olmaması

Gizli veya müseccel olabileceğini düşündüğünüz hiçbir belgeyi, işbu Siteye veya işbu Site aracılığı ile bir başka yere aktarmamalısınız. İşbu Siteye gönderdiğiniz veya işbu Site aracılığı ile aktardığınız belgeler açık ve sahipsiz olarak addolunacaktır. Proffarma´nın Gizlilik Politikasında veya Proffarma ile aranızdaki ayrı bir yazılı anlaşmada bilhassa belirtilmiş olması haricinde, Proffarma’ya bu bilgileri gayri kabili rücu olarak dünya çapında kullanmak, çoğaltmak, teşhir etmek, aktarmak ve dağıtmak yetkisini vermekte ve ayrıca, Siteye gönderdiğiniz veya Site kanalıyla aktardığınız kavram, know-how veya fikirlerin herhangi birini, Proffarma´nın bedelsiz kullanmasını kabul etmektesiniz.


Üçüncü Şahıs Web Sitelerinin Kullanılması

Proffarma, üçüncü kişiler tarafından çalıştırılan Web sitelerine bağlantı verebilir. İşbu Site tarafından sağlanan bağlantı aracılığı ile bir üçüncü kişinin Web sitesine erişmeye karar verdiğiniz takdirde, bunu sadece kendi riskiniz altında yaparsınız. Proffarma üçüncü bir kişinin Web sitesine bağlanıldığında karşılaşılabilecek herhangi bir virüs veya diğer zarar verici öğelerden mesul değildir. Proffarma, bağlanılan Web siteleri veya bu Web sitelerinin içeriği ile ilgili hiçbir garanti vermez ve mesul tutulamaz.


Kullanıcı İletişim Alanları

Proffarma, Sitenin veya Servislerin herhangi bir bölümünü, kullanıcı iletişim alanları da dahil, sadece kontrol ve gözden geçirme hakkına sahip olup, böyle mecburiyetinde değildir. Diğer taraftan, Proffarma’nın bu alanlarda yapılan iletişimlerin içeriği ile ilgili herhangi bir mesuliyeti de yoktur.


İleriye Dönük Açıklamalar

Bu Sitedeki bilgilerin bazıları ileride meydana gelebilecek olaylar ile ilgili veya Şirketin ilerideki mali performansı ile ilgili bir takım projeksiyonlar veya başka ileri görüşler içerebilir. Bu beyanların sadece tahmini oldukları ve fiili olayların veya sonuçların somut olarak farklı olabileceği hususunda sizi uyarırız.


Global Erişim / İhracat Yasağı

İşbu Sitenin ve Servislerin bölümleri Proffarma tarafından Türkiye´deki çeşitli ofislerden kontrol edilip çalıştırılabilir. Proffarma, Sitenin, Servislerin veya Siteden erişilen veya tarifi yapılan materyallerin diğer yerlerde kullanım için uygun veya mevcut oldukları ve bunlara, içeriklerinin yasa dışı olduğu veya cezalandırıldığı, yasaklanmış olduğu diğer ülkelerden erişmenin mümkün olduğu hakkında beyanda bulunmamaktadır. Siteye, Servislere veya Sitede erişilen veya tarif edilen materyallere Türkiye tarafından müeyyide uygulanmış kişi veya ülkeler tarafından girilmesi veya kullanılması yasaktır.

Siteye veya Servislere girenler bunu kendi başlarına yaparlar ve yürürlükteki bütün Türk yasaları ile yerel yasalara uymakla yükümlüdürler. Bu Sitede erişilen veya tarifi yapılan hiçbir Servisi, bilgiyi veya malzemeyi, Türk Mevzuatının doğrudan cevaz vermesi haricinde, ihraç edemezsiniz.


Tazminat

İşbu anlaşma hükümlerinin tarafınızdan veya şifrenizi veya internet hesabınızı kullanan herhangi bir 3. kişi tarafından ihlali nedeniyle, Proffarma (Proffarma´nın bağlı kuruluşları ve yan kuruluşları dahil) ile Proffarma çalışanlarının zarar görmemesini sağlamayı, aksi takdirde uğrayacakları tüm zarar ve ziyanı tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.


Uygulanacak Kanun ve İhtilafların Halli Mercii

İşbu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları muvacehesinde yürütülür. İşbu Anlaşmanın tatbik ve tefsirinden doğan ihtilafın hallinde, Türk Mahkemeleri tek yetkili merci olarak tayin edilmiştir.


Bizimle Nasıl Temas Kuracaksınız?

Bu Sitenin on-line politikası veya bunun uygulaması ile ilgili herhangi bir sorunuz veya düşünceniz olduğunda bizimle:

Proffarma Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. 765. Sokak No:2 Servet Plaza K:3 / D:4, Haliliye, Şanlıurfa adresinden temas kurabilirsiniz.

E-Mail: iletisim@proffarma.com.tr


PROFFARMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (Proffarma) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Proffarma olarak, siz müşterilerimizin şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.

Anayasadan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.


1- Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda alınan isim, soyisim, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.


2- Amaç ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcıları ya da iş ortakları vasıtası ile;

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

İlgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi,

Bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

Kartsız ödeme yöntemlerinin uygulanabilmesi ve ilgili süreçlerin yönetilmesi,

amaçları doğrultusunda işlenebilmektedir.


3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla ya da siz müşterilerimizin SMS kanalı ile ya da online platformlar aracılığı yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır.

Faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi, hizmetlerin tarafınıza ulaştırılması amaçları için; Kanun m.5/2(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kanun m.5/2(c) sözleşmenin ifası ile ilgili olması maddeleri gereğince; 2. Maddede sayılan diğer amaçlar için ise Kanun m. 5/1 gereğince açık rıza alınmak suretiyle sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca muhafaza edilmektedir.


4- Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurt içi iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza sadece Kanunu’nda ve işbu bilgilendirme belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, Kanun’a uygun şekilde idari ve teknik tedbirler de alınarak aktarılabilecektir.


5- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Bilgilendirme Metninin 2. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükârda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


6- Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanunda Kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


7- İletişim

Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Proffarma Genel Müdürlüğü,

Paşabağı Mah. Cumhuriyet Cad. 765. Sokak No:2 Servet Plaza K:3 / D:4, Haliliye, Şanlıurfa

Telefon: +90 552 149 50 50, E-Posta: iletisim@proffarma.com.tr