Eczane İşletmeciliği
Danışmanlığı

Eczane Profesyonelleri: Mevzuat Uzmanlığında Rehberiniz

KVKK Mevzuat Danışmanlığı

Eczaneler, KVKK mevzuatı gereği ‘’veri sorumlusu’’ olarak elde edilen ve işlenen kişisel verilerin gizliliğinden sorumludurlar. Bu kapsamda hasta/yakınının T.C. kimlik numaraları, isim-soy isim, doğum tarihi, adres, reçete bilgileri, hastanın ilaç geçmişi vb. birçok kişisel veri eczaneler tarafından işlenmektedir. KVKK mevzuatı gereğince eczanelerin VERBİS kayıtlarının yapılması, kişisel verilerin saklanma koşulları, verilere erişebilecek kişilerin düzenlenmesi, verilerin hangi ortamda ne kadar süreyle saklanacağı hususlarında danışan eczanelerimize hizmet vermekteyiz.

İş Mevzuatı Ve Özlük Dosyaları Hi̇zmeti̇

Eczanelerde; eczacılar, personel olarak yardımcı eczacı, 2.eczacı, kalfa, çırak vb. pozisyonlarda farklı kişilerle bir arada çalışmaktadır. Birlikte çalışma iş mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkları doğurabilmektedir.(Örn: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, maaş alacağı, yıllık izin alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili alacağı vb.) İşçi özlük dosyasının tutulması ve düzenlenmesi açısından danışan eczanelerimize hizmet sunarak doğabilecek uyuşmazlıklara karşı önlem alınmasını sağlamaktayız.

Tüketici Mevzuatı Danışmanlığı

Tüketiciyi Koruma Hakkında Kanun gereğince eczanelerden ilaç ve diğer ürünleri satın alan hastalar ‘’tüketici’’ konumundadırlar. Eczanelere vermekte olduğumuz danışmanlık hizmeti ve eğitimler ile tüketici mevzuatı açısından eczanelerle ilgili doğabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alıp danışan eczanelerimize destek sağlamaktayız.

İlaç ve Eczacılık Mevzuatı Danışmanlığı

Eczacı, İlaç ve Eczacılık mevzuatı gereği, hastanın, ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemeleri güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur. İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile uyumlu ve güvenli olmasını sağlar. İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergiler. Hastanın veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korur. Sahip ve mesul müdürü olduğu eczanedeki, eczane çalışanları ve eczacılık fakültesi stajyerlerinin görev dağılımlarını gerçekleştirir, çalışmalarını denetler ve koordine eder. Bu kapsamda eczacı-eczane-hasta-ilaç ilişkisi bakımından danışan eczanelerimizi bilgilendirmekte, mevzuata aykırı sonuçlar doğurabilecek durumlara karşı önlem alınmasını sağlamaktayız.

Sigorta Mevzuatı Danışmanlığı

Eczacılar; deprem, sel, yangın, hırsızlık ve protokol kapsamında yapılan reçete kesintileri vb. eczanelerde oluşabilecek zararlara karşı sigorta yapmaktadırlar. Her eczanenin mevcut durumuna özel sigorta poliçesi hazırlanması gerekmektedir. Sigorta poliçesinin içerdiği klozlar, karşılaşılabilecek zararların temini aşamasında büyük önem arz etmektedir. Danışan eczanelerimize verdiğimiz hizmet ile sigorta poliçelerinin ve risk klozlarının eczanelerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktayız. Böylece danışan eczanelerimiz açısından oluşabilecek zararlar minimum seviyeye indirgenmektedir.

Kira Mevzuatı Danışmanlığı

Mevcut durumda eczanelerin büyük bir kısmı kiralık dükkanlarda faaliyet göstermektedirler. Bu durum da eczacı ile dükkan sahibi arasında uyuşmazlıklara sebep olabilmektedir. Uyuşmazlıkların giderilmesinde enflasyon, yasal kira artış oranları, kira sözleşmesinde belirlenen artış oranı vb. hususlar göz önünde bulundurularak danışan eczanelerimizin kira mevzuatı açısından bilgilendirilmesini sağlamaktayız.

Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı

Bir ticari işletmeyi kendi nam ve hesabına işleten kişilere ‘’tacir’’ denir. Dolayısıyla eczaneleri kendi nam ve hesabına işletmekte olan eczacılar ‘’tacir’’ sayılmaktadır. Türk Ticaret Kanununa göre tacir olan eczacı ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır. Basiretli tacir, tacirin sahip olması beklenen bazı özellikleri ifade eder. Öncelikle basiretli bir tacirin işiyle ilgili alanın gerektirdiği teknik bilgilere sahip olması beklenir. Yaptığı işlerde işin gerektirdiği riskleri biliyor, bu risklere uygun önlemler alabiliyor olması gerekir. Aynı zamanda günün ve gelecek zamanların iş hayatı açısından getirebileceği durumları tahmin edebiliyor, bunlara göre iş hayatını planlayabiliyor olması beklenir. Örneğin ödeme planlarını oluşabilecek ekonomik dalgalanma risklerini de göz önünde bulunduracak şekilde yapması gibi. Eczacılar ecza depoları ve ürün temin ettikleri firmalara karşı basiretli bir tacir gibi sorumludurlar. Danışan eczacılarımıza ticaret mevzuatı açısından vermekte olduğumuz danışmanlık hizmeti ile basiretli bir tacir gibi hareket etmelerini sağlayarak oluşabilecek uyuşmazlıklar hakkında bilgilendirme yapmaktayız.

Ceza Mevzuatı Danışmanlığı

Eczacı veya eczane çalışanları karşılamış oldukları reçetelerle ilgili olarak adli ve idari soruşturmalara maruz kalabilmektedirler. Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti, resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık vb. suçlamalarla karşılaşılmaktadır. Adli ve idari soruşturma sürecinin eczacı ve eczane personelleri açısından hak kaybına uğratılmadan yürütülmesi noktasında danışan eczanelerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Özetle..

Eczane İşletmeciliği Danışmanlığı: KVKK, İş, Tüketici, İlaç, Sigorta, Kira, Ticaret ve Ceza Mevzuatı Hizmetleri

Eczaneler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği ‘veri sorumlusu’ konumundadırlar ve hastaların kişisel verilerinin gizliliğinden sorumludurlar. Bu çerçevede, T.C. kimlik numaraları, isim-soy isim, doğum tarihi, adres, reçete bilgileri ve hastanın ilaç geçmişi gibi birçok kişisel veri eczaneler tarafından işlenmektedir. Prof Forma olarak, eczanelere KVKK mevzuatına uygun VERBİS kayıtlarının yapılması, kişisel verilerin saklanma koşulları, verilere erişebilecek kişilerin düzenlenmesi ve verilerin saklanma süreleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

İş Mevzuatı ve Özlük Dosyaları Hizmeti

Eczanelerde farklı pozisyonlarda çalışan eczacılar, yardımcı eczacılar, kalfalar ve çıraklar gibi personellerle bir arada çalışmaktadır. Bu durum, iş mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara neden olabilir. Prof Forma olarak, işçi özlük dosyalarının tutulması ve düzenlenmesi konusunda danışan eczanelere hizmet sunarak olası uyuşmazlıklara karşı önlem almalarını sağlıyoruz.

 

Tüketici Mevzuatı Danışmanlığı

Tüketiciyi Koruma Hakkında Kanun kapsamında, eczanelerden ilaç ve diğer ürünleri satın alan hastalar ‘tüketici’ konumundadırlar. Prof Forma olarak, eczanelere tüketici mevzuatı açısından doğabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alabilmeleri için danışmanlık hizmeti ve eğitimler sunmaktayız.

 

İlaç ve Eczacılık Mevzuatı Danışmanlığı

Eczacılar, İlaç ve Eczacılık mevzuatına göre hastaların ilaçlarını güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmelerine yardımcı olurlar. Prof Forma olarak, eczacı-eczane-hasta-ilaç ilişkisi bakımından danışan eczaneleri bilgilendirerek mevzuata uygun hareket etmelerini sağlıyoruz.

 

Sigorta, Kira, Ticaret ve Ceza Mevzuatı Hizmetleri

Eczacılar, çeşitli risklere karşı sigorta yapmakta, kiralık dükkanlarda faaliyet göstermekte, ticari işletme faaliyetlerini yürütmekte ve ceza mevzuatına tabi olmaktadırlar. Prof Forma olarak, eczanelerin sigorta poliçelerinin düzenlenmesinden, kira mevzuatına uyum sağlanmasına, ticaret mevzuatına göre hareket etmelerinden, ceza mevzuatıyla ilgili risklerin minimize edilmesine kadar geniş kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktayız.